Młoda Nadzieja

FacebookTikTokInstagramYouTube

Czym jest depresja???

Depresja jest jednym z najczęściej występujących zaburzeń psychicznych. Obecnie skala problemu jest znacznie większa niż w ostatnich latach. Młodzi ludzie zmagają się z wieloma wyzwaniami związanymi ze środowiskiem domowym, szkolnym, rówieśniczym, a przy szczególnej wrażliwości młodzieży, bardzo łatwo jest o obniżony nastrój. Z tego też względu, depresja nie jest łatwo rozpoznawalna u dzieci i młodzieży, gdyż wiele emocji i zachowań traktowanych jest jako element charakterystyczny dla okresu dojrzewania. - psycholog Emilia Potoniec

Objawy psychologiczne

Objawy somatyczne

Sonda wśród uczniów

Patroni