Mapa Psychologów

Darmowa pomoc psychologiczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy
Zespół Interwencji Kryzysowej

Stefana Okrzei 9 w Legnicy

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach:

 730 – 1800 

Telefon: 76 722 18 36 / 76 721 53 42

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nysie 

ul. Piastowska 33a 

Czynne w każdy czwartek w godzinach             
1600 - 1800

Telefon: 77 448 25 25 

         Centrum Medyczne Optima Care: podologia i fizjoterapia 

  Antoniego Słonimskiego 1, Wrocław

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach:

800 - 2000 

Telefon: 510014823